Zwycięskie Krucjaty

Zwycięskie Krucjaty (m.in.):

Krucjaty w Polsce:

  • Cudowna obrona Jasnej Góry. Najazd szwedzki słusznie nazwano potopem. Prawie całe terytorium Rzeczypospolitej znalazło się pod nieprzyjacielską okupacją. Beznadziejną sytuację zmieniła cudowna obrona Jasnej Góry. Której opór stawiany przez sześć tygodni wojskom generała Millera miał przełomowe znaczenie dla całej wojny. Dzięki zrządzeniom Bożej Opatrzności oznaczał on początek końca potęgi wroga. Jasna Góra, skąd przyszło zwycięstwo, stanie się z czasem duchową stolicą Polski. więcej
  • Bitwa warszawska (cud nad Wisłą) – bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18. z przełomowych bitew w historii świata. więcel
  • Cud pod Chocimiem 1621. Armia turecka, z którą przybył sam sułtan Osman II, liczyła od 100 do 150 tysięcy żołnierzy. Liczba wojska Rzeczpospolitej natomiast nie przekraczała 50 tysięcy. Żołnierze polscy, zorientowawszy się, że w związku z tak rażącą dysproporcją sił skazani są na klęskę zaczęli popadać w panikę; Cztery dni po śmieci hetmana Chodkiewicza – 28 września 1621 roku — wojska polskie dysponowały już tylko jedną beczką prochu. Sytuacja była beznadziejna, wtedy w nocy z 3 na 4 października, hetmanowi Stanisławowi Lubomirskiemu, ukazała się Matka Boża … więcej

Krucjaty w innych krajach:

  • Cud św. Dominika XIII w. (pokonanie herezji katarskiej) – początki Różańca św.;
  • Pokonanie floty tureckiej w bitwie morskiej pod Lepanto (r. 1571), omodlone na zawołanie Piusa V;
  • Cud austriacki – wyjście wojsk sowieckich z Austrii (r. 1955) po wieloletniej modlitwie różańcowej;
  • Cud na Filipinach – w 1986 r. w stolicy Filipin, Manilii, w Alei Objawienia się Świętych, dokonała się wymodlona pokojowa rewolucja

W sierpniu 1976 r. kard. Karol Wojtyła, odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział ważkie słowa: /…/ Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła./…/”.

Dziś, w czasach łamania praw naturalnych przez władze państw oraz narastającą demoralizację młodych Polaków (wkrótce już od przedszkola) chyba nikogo nie trzeba przekonywać do Krucjaty Różańcowej, jako ostatnim bastionie ludzi wierzących.