Krucjata Różańcowa

Czym jest Krucjata Różańcowa za Ojczyznę?
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest „oddolną” inicjatywą wiernych świeckich, wspartą uczestnictwem wielu biskupów i kapłanów. Krucjata nie stanowi żadnej nowej organizacji ani struktury w Kościele. Duchową opiekę na tym dziełem Księża Biskupi powierzyli Ojcom Paulinom z Jasnej Góry i Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej. OO. Paulini w komunikacie wydanym 25 września 2011 r. ogłosili podjęcie opieki nad Krucjatą Różańcową za Ojczyznę, jak również potwierdzili intencję Krucjaty oraz zasady uczestnictwa i przystąpienia do ruchu. więcej

W sierpniu 1976 r. kard. Karol Wojtyła, odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział ważkie słowa: /…/ Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła./…/”.

Dziś, w czasach łamania praw naturalnych przez władze państw oraz narastającą demoralizację młodych Polaków (wkrótce już od przedszkola) chyba nikogo nie trzeba przekonywać do Krucjaty Różańcowej, jako ostatnim bastionie ludzi wierzących.

Dlaczego potrzeba Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę?

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Pobierz dokument

Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego.
Wielu z nas zastanawia się co można zrobić, a napisane jest:
„ … Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 9-13)”.
Jakże potrzebne są nam dary Ducha Świętego aby wydobyć się z obecnej trudnej sytuacji. Sprawującym władzę dar mądrości i miłości do bliźniego, a nam wszystkim dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności byśmy wyszli z tego upadku moralnego, do którego doprowadziliśmy.
Nie pozwólmy aby Matka Boża, która nieustannie oręduje za nami, stanęła przed obliczem Boga z pustymi rękami. Podarujmy Jej każdego dnia przynajmniej jedną dziesiątkę Różańca.
Przystąpmy do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Intencja może być odmawiana osobno lub może być dodawana do innych dotychczasowych intencji odmawianych przez nas na Różańcu, przynajmniej jedna dziesiątka dziennie.
Sługa Boży Kard. August Hlond nauczał: „Zbawiciel umiłował wielce Polskę i uczyni ją matką wielkiego pokolenia. Państwo zostanie rozbite i jak słabe niemowlę błagać będzie o pomoc i opiekę Matki swojej. Zgubne jest dla Polski naśladowanie bezbożnych w ich czynach grzesznych i złych. Polska ma zachować swą wiarę, czystość obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej i całkowite zerwanie wszelkich stosunków, które przeszkadzają jej w dążeniu do prawdziwej wielkości. Polska nie powinna chcieć stać się narodem modnym, bo moda postępowa to fałsz i obłuda w stosunku do Boga”. („Dzienniki”)Zobacz więcej: O Krucjacie


zdjęcie: Iwona Grabska

Pobierz dokument

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej
kow_faustyna1św. s. F. Kowalska
Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie.(Dz. 1188)
Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dot­knął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, boby nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara.(Dz. 1533)

Z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej
Wizje dotyczące naszej Ojczyzny – Polski
Dzień odnowienia ślubów. W początku mszy św. widziałam Jezusa tak jak zwykle, który błogosławił nam i wszedł do tabernakulum. Wtem ujrzałam Matkę Bożą w szacie białej, w niebieskim płaszczu, z odkrytą głową, która się zbliżyła od ołtarza do mnie i dotknęła mnie swymi dłońmi, i okryła swym płaszczem, i rzekła mi: Ofiaruj te śluby za Polskę. Módl się za nią. 15 VIII. (Dz. 468)
W pewnej chwili ujrzałam stolicę Baranka Bożego i przed tronem trzech świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza królewicza, którzy się wstawiali za Polskę. W jednej chwili ujrzałam księgę wielką, która jest przed stolicą, i podano mi księgę, abym czytała. Księga ta była pisana krwią; jednak nic nie mogłam przeczytać, tylko imię Jezus. Wtem usłyszałam głos, który mi powiedział: Jeszcze nie przyszła godzina twoja. — I zabrał księgę, i usłyszałam te słowa: Ty świadczyć będziesz o nieskończonym miłosierdziu moim. W księdze tej są zapisane dusze, które uwielbiły miłosierdzie moje. Radość mnie ogarnęła, widząc tak wielką dobroć Boga. (Dz. 689)
+ Dziś powiedział mi Pan: Idź do przełożonej i powiedz, że życzę sobie, żeby wszystkie siostry i dzieci odmówiły tę koronką, której cię nauczyłem. Odmawiać mają przez dziewięć dni i w kaplicy, w celu przebłagania Ojca mojego i uproszenia miłosierdzia Bożego dla Polski. (Dz. 714)
+ Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. (Dz. 1038)
Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. (Dz. 1732) więcej